Vergunningaanvraag

Er dient altijd een bouwvergunning voor een dakterras aangevraagd te worden bij uw gemeente. Wij hebben voor deze aanvraag een constructieberekening van uw dak nodig, alsmede een set tekeningen van de bestaande- en nieuwe situatie van uw woning. Houdt u rekening met 12 tot 24 beoordelingstijd, voordat de bouwvergunning daadwerkelijk wordt verstrekt door de gemeente.

Dit vergunningstraject kunnen wij voor u verzorgen, wij zorgen er dan voor dat de volgende punten op orde zijn:

  • Tekeningen binnen en buiten van de bestaande- en nieuwe situatie met daarbij behorende voor-, achter- en zijaanzichten (inclusief eventuele) herziening en aanpassing van de tekening van de nieuwe situatie).
  • De constructieve berekening, hierin staat omschreven wat het draagvermogen is van uw dakconstructie en eventuele hulpconstructie. De berekening van uw fundering is hier tevens in opgenomen.
  • Wij onderhouden alle contacten met de betrokken partijen, zoals de gemeente, welstandscommissie en / of eventuele monumentenzorg.

Helaas kunnen wij geen garantie bieden of de vergunning daadwerkelijk wordt verstrekt.

naamloos